Naboen Utleie AS

Personløfterkurs


Naboen Utleie A/S tilbyr Dokumentert opplæring i bruk av personløftere.

Krav til arbeidsgiver

Arbeidsmiljøloven og "forskrift om bruk av arbeidsutstyr" (bestillingsnr. 555) pålegger arbeidsgiver å sikre at alle sine arbeidstakere har fått nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt i å beherske de farene som bruken kan medføre. Kravet gjleder også for enkeltpersoner som driver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven og ikke har tilsatt arbeidstakere.

Når arbeidsgiver kjøper opplæringen av en kurstilbyder, skal derfor arbeidsgiver være sikker på at opplæringen har en kvalitet som ivaretar gjeldende krav.

For alt arbeidsutstyr som anses som særlig farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk, kreves det dokumentert sikkerhetsopplæring.

For de fleste typer trucker, kraner og masseforflytningsmaskiner skal dokumentert sikkerhetsopplæring gis som sertifisert sikkerhetsopplæring.

Etter utført kurs og bestått eksamen utstedes dokumentasjon m/bilde.

 
Lukk kartet