Sikker bruk av hageutstyr

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker tilstrekkelig opplæring i bruk av denne typen utstyr.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen kan gi produktspesifikk opplæring på forespørsel.

Eksos, varm overflate og brannfare kan forekomme ved bruk av forbrenningsmotor.

El.strøm ved elektriske kompressorer.

Lufttrykk/løvblåser og kompostkvern kan virvle opp støv og skape flyvende fremmedlegemer.

Fare for kuttskader ved kontakt med redskap på maskiner som ikke er avslått.

Miljøskade fra drivstoff/oljer/væsker i maskiner.

Klemfare i redskap og kompostkvernens mateåpning.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av evt. forbrenningsmotor.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/ladet batteri
 • Solid underlag
 • Glatt underlag
 • Hindringer
 • Fremmedlegemer
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Tilstøtende trafikk
 • Påvirkende værforhold
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • Tilførselskabel
 • Støypåvirkning
 • Sikre mot bruk av uvedkommende
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Gå til produktgruppe Hageutstyr

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.