Nina Aasland konsernleder i Naboen

For at vi skal utvikle oss riktig – må vi utvikle oss sammen

En stor forutsetning for suksess er at vi har en felles forståelse av
hvem vi er, hva vi vil og hvor vi skal.

Vi har derfor skapt vår egen identitet, eller personlige nabokultur, som vi liker å si.
En gjenkjennende atmosfære – som skal merkes over alt hvor vi gjør oss til kjenne.

Nina Aasland – Konsernleder

visjon:

– Vi skal bli Norges beste nabo!

formål:

Vi leier ut utstyr, verktøy og maskiner, til store og små bedrifter, samt folk flest.
Glade og fornøyde kunder skal sikre en sunn og voksende forretningsdrift.
Vi skal sette folk i stand til å klare seg selv.

verdigrunnlag:

Vi er grundige, kunnskapsrike, miljøbevisste og folkelige.
Vi tror at store ting skjer der begeistring er drivkraft.

kultur:

Summen av visjon og verdigrunnlag skal danne utgangspunkt for vår kultur.
Folk skal kjenne det i sjelen at de har med den aller beste naboen å gjøre, enten de er ansatte, kunder, leverandører eller andre.

 • vi tror at store ting skjer der begeistring er drivkraft
 • vi tror at tillit er grunnsteinen i samfunnet
 • vi ønsker alltid å gjøre hverandre gode
 • vi liker å sette folk i stand til å klare seg selv

kulturaktiviteter:

 • nabolaget – vårt trenings- og utviklingsprogram
 • endelig mandag – vår månedlige kultursamling
 • nabomesterskapet – turnering hver sommer
 • naboskap – vår lean-satsing
Vi skal bli Norges beste nabo kulturtiltak
Naboen Logo
Lov og rett i Nabolaget

 
LOV OG RETT I NABOLAGET

 1. Vær mot din neste slik du vil at din neste skal være mot deg.
 2. Vær etterpåklok på forhånd.
 3. Vær en lojal og konstruktiv medarbeider.
 4. Vær pålitelig i alle situasjoner.
 5. Lev ditt liv i respekt for andre og andres meninger.
 6. Gå aldri i vranglås.
 7. La aldri egen vinning gå på bekostning av fellesskapet.
 8. La aldri grådighet og redsel være drivkraft i ditt arbeid.
 9. Se helheten i nabofellesskapet.
 10. Skap gode resultater ut fra kjærligheten til deg selv,
  din neste og Naboen.
Naboen Logo
Naboens mål

Våre fire nabomål:

 

 

Kundemålet:
Vi skal være den foretrukne leverandøren
på utleie av maskiner og utstyr.

Naboskapsmålet:
Vi skal bli Norges Beste Nabo
gjennom kontinuerlig forbedring og iherdig trening.

Lojalitetsmålet:
Vi skal sørge for at alle kjenner det i sjelen
at de har med den aller beste Naboen å gjøre,
enten de er kunder, leverandører, samarbeidspartnere eller andre.

HMS-målet:
Vi vil være ledende innen HMS, kvalitet og miljø i vår bransje.

Naboen Logo
Naboen Tenk om noe uventet skjer

 
MINE «5 OM DAGEN»

 1. Har jeg kvalitetssikret det jeg nå skal si eller gjøre?
 2. Er det jeg gjør nå i tråd med vårt verdigrunnlag?
 3. Har jeg klarert denne viktige beslutningen med en leder?
 4. Er jeg nå lojal mot våre styringssystemer?
 5. Trenger jeg virkelig dette?