PROSJEKTER

Naboen Ressurs er en egen ressursgruppe og består av nøkkelpersonell i vår organisasjon.

  • styrker vår storsatsing mot bygg- og anleggsbransjen
  • spesialkompetanse på rigg og drift
  • sørger for erfaringsoverføring
  • fagkompetanse innen produkter og tjenester