Samfunnsengasjement

Ukraina

Naboen støtter Røde Kors’ nødhjelpsarbeid i Ukraina

Røde Kors er til stede i Ukraina og gir akutt helsehjelp, mat, vann, varme og beskyttelse til de som er rammet av krigen.
Midt i kampene som gjør det humanitære arbeidet vanskelig, gjør Ukraina Røde Kors alt de kan for å hjelpe sine medborgere.
Når krigen bringes inn i byer og de lokale nabolag blir frontlinjer, er det sivile, barn og eldre som bærer de største konsekvensene.
Etter flere dager i tilfluktsrom, mangler de mat, vann og livsnødvendige medisiner.

Den humanitære situasjonen er kritisk. Over 1 million mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen startet.
Røde Kors i nabolandene bistår med mottak av disse, samt førstehjelp, psykososial førstehjelp, transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, støttetjenester, og familiegjenforeningstjenester.

Her kan du lese mer om hvordan Røde Kors-bevegelsen jobber akkurat nå i Ukraina og i nabolandene for å hjelpe en befolkning i dyp frykt og nød.

Rosa Lift

Alle leieinntekter fra vår Rosa Lift går uavkortet til Kreftforeningen.

Dette har bidratt til over 500.000 kroner som  er brukt til forskning på senskader og på persontilpasset behandling.

Naboen støtter også en rekke andre aktører innen idrett, kunst og sosialt arbeid:

Naboens sponsorater

Lokale sponsorater