Samfunnsengasjement

Rosa Lift

Alle leieinntekter fra vår Rosa Lift går uavkortet til Kreftforeningen.

I perioden 2018-2020 utgjorde dette til sammen kr. 345.000,-.

Disse midlene er brukt til forskning på senskader og på persontilpasset behandling.

Naboen støtter også en rekke andre aktører innen idrett, kunst og sosialt arbeid:

Naboens sponsorater

Lokale sponsorater