Samfunnsengasjement

Ukraina

Naboen støtter Røde Kors’ nødhjelpsarbeid i Ukraina

Røde Kors er til stede i Ukraina og gir akutt helsehjelp, mat, vann, varme og beskyttelse til de som er rammet av krigen.
Midt i kampene som gjør det humanitære arbeidet vanskelig, gjør Ukraina Røde Kors alt de kan for å hjelpe sine medborgere.
Når krigen bringes inn i byer og de lokale nabolag blir frontlinjer, er det sivile, barn og eldre som bærer de største konsekvensene.
Etter flere dager i tilfluktsrom, mangler de mat, vann og livsnødvendige medisiner.

Den humanitære situasjonen er kritisk. Over 1 million mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen startet.
Røde Kors i nabolandene bistår med mottak av disse, samt førstehjelp, psykososial førstehjelp, transport av mennesker med nedsatt funksjonsevne, støttetjenester, og familiegjenforeningstjenester.

Her kan du lese mer om hvordan Røde Kors-bevegelsen jobber akkurat nå i Ukraina og i nabolandene for å hjelpe en befolkning i dyp frykt og nød.

Rosa Lift

Alle leieinntekter fra vår Rosa Lift går uavkortet til Kreftforeningen.

I perioden 2018-2020 utgjorde dette til sammen kr. 345.000,-.

Disse midlene er brukt til forskning på senskader og på persontilpasset behandling.

Naboen støtter også en rekke andre aktører innen idrett, kunst og sosialt arbeid:

Naboens sponsorater

Lokale sponsorater