Naboskolen

Naboens kunder får god opplæring

  • egen naboskole
  • dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring
  • egne utdannede instruktører ved NOORSI
  • liftkurs

Påmelding liftkurs Stavanger

Som en del av vår kvalitetssikring har Naboen etablert egen opplæringsavdeling; Naboskolen.
Vi tilbyr interessante og lærerike kurs innen brannvern, dokumentertopplæring, HMS, sertifisert opplæring av truck og masseforflytningsmaskiner. Kursene avholdes i hele Norge, er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forståelig måte, og iht. lovpålagte krav, forskriftsreguleringer og anbefalte bransjekrav. Kursutvikling og koordinering blir administrert fra våre avdelinger i Naboen.

Skreddersydd opplæring og kompetanseheving slik du ønsker det.
Stadig flere bedrifter velger å skreddersy sine kompetansehevende tiltak slik at de i størst mulig grad støtter organisasjonens spesifikke utviklingsbehov for å nå fastsatte forretningsmål. Mulighetene og alternativene er mange med tanke på form og innhold. En kompetansekartlegging som grunnlag for å utvikle læringsplaner, vil optimalisere gjennomføringen.

For de fleste typer trucker, kraner og masseforflytningsmaskiner skal dokumentert sikkerhetsopplæring gis
som sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift 1357 og 1360 / best.nr 701 og 703.

Kursplan settes opp etter kundens og prosjektets behov.

For mer informasjon om våre åpne kurs, ta kontakt med nærmeste avdeling!