Sikker bruk av strømaggregat

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker tilstrekkelig opplæring i bruk av denne typen utstyr.
For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.
Naboen kan gi produktspesifikk opplæring på forespørsel

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av forbrenningsmotor.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

  • Belysning
  • Drivstoff (forbrenningsmotor)
  • Elektriske kabler
  • Daglig kontroll av maskin/utstyr
  • Støypåvirkning
  • Sikre mot bruk av uvedkommende
  • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

  • Lekkasjer
  • Væskenivå
  • Ulyder

Gå til produktgruppe strømaggregat

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.