Sikker bruk av armeringsverktøy

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker nødvendig opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Berør ikke bevegelige deler.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

 

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Ladet batteri/strømtilførsel
 • Ryddet område
 • Tilstrekkelig plass
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Sikre bruk av uvedkommende
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Minimum sjekkliste:

 • Verneinnretninger (sperrer, avtrekker, avvisere)
 • Trådspole (jernbindemaskin)
 • Maskin ren og fri for olje/fett
 • Skader
 • Tilførseskabel (230V maskiner)

Gå til produktgruppe Betong støpe & armere

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.