Sikker bruk av betongglatter

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av evt. forbrenningsmotor.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/strømtilførsel
 • Hindringer
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Informasjon til kollega
 • Maskinens roterende deler må ikke berøres
 • Skal ikke brukes i brann- og eksplosjonsfarlige områder
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Minimum sjekkliste:

 • Evt. Væskenivåer (Kjedeolje, Drivstoff, Kjølevæske)
 • Verneinnretninger (Nødstopp, avvisere, håndtak, beskyttelse, stoppfunksjoner, dødmannsgrep)
 • Glatteblader rengjort, hele og uskadd
 • Tilførseskabel (230V maskiner)

Gå til produktgruppe betong støpe & armere

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.