Sikker bruk av bor- og meiselmaskiner

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av denne typen utstyr.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen kan gi produktspesifikk opplæring på forespørsel

Eksos og brannfare ved bruk av forbrenningsmotor.

Farer avhenger av bruk og bruksmåte.

Varm overflate kan forekomme på bor/meisel og forbrenningsmotor.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av evt. forbrenningsmotor.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/ladet batteri/strømtilførsel
 • Ryddet område
 • Tilstrekkelig plass
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Informasjon til kollega i arbeidsområdet
 • Ventilasjon/avsug
 • Skjulte kabler, rør eller lignende på stedet det skal bores/meisles
 • Sikre bruk av uvedkommende
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Minimum sjekkliste:

 • Verneinnretninger (Nødstopp, avvisere, håndtak, beskyttelse, stoppfunksjoner, dødmannsgrep)
 • Bor/meisel/verktøy
 • Tilførseskabel (230V maskiner)

Gå til produktgruppe bor og meisling

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.