Kvalitet

Et av våre hovedmål er ingen skader på personer, materiell eller miljø. Derfor setter vi kvalitet, sikkerhet og miljø aller høyest.

 

Naboen er:

 • ISO 9001 – sertifisert
 • ISO 14001 – miljøsertifisert
 • godkjent leverandør i StartBANK
 • godkjent leverandør i Achilles
 • godkjent leverandør i Sellicha
 • medlem i NHO
 • medlem i BNL
 • medlem i Norsk Utleieforening
 • medlem i Personløfterforeningen

Visjon for kvalitet

Menneskelig nærhet, engasjerte eiere, topp servicegrad, dyktige medarbeidere, kombinert med et unikt styrings- og logistikksystem, skal sikre beste kvalitet i alle ledd.

Mål og forutsetninger

 • Våre medarbeidere skal være de beste og mest profesjonelle og inneha inngående kjennskap og kunnskap om maskiner og utstyr de er ansvarlige for.
 • Våre maskiner og vårt utstyr skal som minimum møte aktuelle krav i gjeldende regelverk.
 • Gjennom vårt medlemskap i NHO, NHO Byggenæringen (Tidligere BNL), Norsk Utleieforening og Personløfterforeningen skal vi til enhver tid holde oss oppdatert på gjeldende regelverk og krav, samt bidra til at disse forbedres.
 • Optimalisere styringsverktøyet slik at høyeste kvalitet oppnås gjennom hele utleieprosessen.  Dette skal sikre at maskiner og utstyr alltid utleveres i kvalitetsmessig fullgod stand.
 • Kontinuerlig overvåking av kvalitetssikrings systemet og fokus på kontinuerlig forbedring.