Bærekraft

Naboens skal bidra til en grønn og bærekraftig utvikling.

Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi derfor ha høyeste fokus på teknologiutvikling som tar vare på miljøet.

 • ISO 14001 – sertifisert
 • vi tilbyr stadig flere ”grønne maskiner” for å begrense/fjerne fossile oljer og brennstoff
 • mesteparten av vår maskinpark er elektrisk
 • Naboens bærekraftsmål er basert på seks av FNs bærekraftsmål:
  • 3 God helse
  • 7 Ren energi til alle
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 13 Stoppe klimaendringene
  • 16 Fred og rettferdighet
  • 17 Samarbeid for å nå målene
 • Naboens eget miljømerke monteres på maskiner og utstyr som kan benytte utslippsfri energi:
Naboens maskinpark skal bidra til en bærekraftig utvikling
Bærekraftsmål
Verdens første elektriske bomlifter hos naboen