Miljø

Vårt mål er at Naboens maskinpark skal bidra til en grønn og bærekraftig utvikling.

Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi derfor ha høyeste fokus på teknologiutvikling som tar vare på miljøet.

  • ISO 14001 – sertifisert
  • vi tilbyr stadig flere”grønne maskiner” for å begrense/fjerne fossile oljer og brennstoff
  • 50% av vår maskinpark er elektrisk
Naboens maskinpark skal bidra til en bærekraftig utvikling