Sikker bruk av dumper

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. For masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4 hk) kreves sertifikat. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse (Sertifikat over 15kW motor) til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av evt. forbrenningsmotor.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Kontrollpunkter arbeidsplass

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/ladet batteri
 • Solid underlag
 • Glatt underlag
 • Hindringer på bakken
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Kollega i arbeidsområdet
 • Tilstøtende trafikk
 • Påvirkende værforhold
 • Skrått/mykt underlag
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Sjekkliste for daglig kontroll av maskiner

Gå til produktgruppe Dumpere

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.