Sikker bruk av høytrykksvasker

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

Arbeidsgiver skal instruere om sikker bruk av høytrykkspyleutstyr.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Eksos og brannfare ved bruk av forbrenningsmotor.

Varm overflate kan forekomme på høytrykksvasker for varmt vann.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av evt. forbrenningsmotor.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/vann/strømforsyning
 • Underlaget det skal spyles på
 • Glatt underlag
 • Hindringer
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Hjelpeoperatør
 • Tilstøtende trafikk
 • Påvirkende værforhold
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • Tilsetningsstoffer – se HMS datablad for sikkerhetsanvisninger og bruk av verneutstyr
 • Rekylkraft og kroppsstøtte
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Forskrift om utførelse av arbeid beskriver for hva kontrollen skal omfatte.

Gå til produktgruppe for Rengjøring husholdning eller rengjøring Industri.

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.