Sikker bruk av kompressor

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker tilstrekkelig opplæring i bruk av denne typen utstyr.
For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.
Naboen kan gi produktspesifikk opplæring på forespørsel

Eksos, varm overflate og brannfare kan forekomme ved bruk av forbrenningsmotor.

El.strøm ved elektriske kompressorer.

Lufttrykk kan virvle opp støv.

Trykksatte slanger kan bevege seg utilsiktet og skape fare.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

  • Belysning
  • Drivstoff (forbrenningsmotor)
  • Tilførselskabel
  • Daglig kontroll av maskin/utstyr
  • Lekkasjer
  • Slanger og sikring av slangekoblinger
  • Støypåvirkning
  • Sikre mot bruk av uvedkommende
  • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Gå til produktgruppe Kompressor

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.