Sikker bruk av løfteutstyr

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Ikke bruk løfteutstyr til å løfte personer eller til å stå på.

Opphold deg aldri under hengende last.

Løfteutstyr må aldri overbelastes.

Hold avstand til bevegelige deler.

Sørg for at utstyret er stabilt under bruk.

Bruk støttebein dersom utstyret har slike.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Lading av eventuelt batteri
 • Solid underlag
 • Glatt underlag
 • Hindringer på bakken
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Tilstøtende trafikk
 • Påvirkende værforhold
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

 • Mekaniske komponenter og struktur
 • Slanger, rør, ledninger / skader, lekkasjer
 • Betjeningsinnretninger
 • Brytere
 • Verneinnretninger

Gå til produktgruppe Løfteutstyr

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.