Sikker bruk av personløfter

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen tilbyr liftkurs via Naboskolen.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Støy forekommer i umiddelbar nærhet av evt. forbrenningsmotor. Bruk av hørselvern mens man betjener maskin fra kurv kan medføre risiko.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Kontrollpunkter arbeidsplass

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/ladet batteri
 • Solid underlag
 • Glatt underlag
 • Fortauskanter og hindringer på bakken
 • Kumlokk/dumper
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Tilstøtende trafikk
 • Bakker
 • Vindforhold
 • Fallende gjenstander
 • Overhengende hindringer
 • Påvirkende værforhold
 • Maksimal vekt i kurv/plattform
 • Strømførende elektriske linjer
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Se arbeidstilsynets temasider om bruk av personløfter

Les mer om sikker bruk av personløfter

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Sjekkliste for daglig kontroll av maskiner

Gå til produktgruppe Personløftere

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.