Sikker bruk av slipe- frese- og sageutstyr

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Fare for eksos gjelder for utstyr med forbrenningsmotor.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Det bør velges tettsittende øyevern i støvete miljø, visir ved bruk av maskiner som kan utløse større flyvende biter.

Bruk kuttresistent vernetøy, hansker og beinbeskyttelse tilpasset arbeidsoppgaven og spesielt ved bruk av kjedesag.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Nok drivstoff/ladet batteri/strømtilførsel
 • Ryddet område
 • Tilstrekkelig plass
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Informasjon til kollega i arbeidsområdet
 • Ventilasjon/avsug
 • Skjulte kabler, rør eller lignende på stedet det skal sages
 • Sikre bruk av uvedkommende
 • Løstsittende bekledning og smykker
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Se også artikkel om sliping i arbeidstilsynets temaveileder for varmt arbeid

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Minimum sjekkliste:

 • Evt. Væskenivåer (Kjedeolje, Drivstoff, Kjølevæske)
 • Verneinnretninger (Nødstopp, avvisere, håndtak, beskyttelse, stoppfunksjoner, dødmannsgrep)
 • Sagblad/sagkjede/slipepapir/slipeklosser
 • Tilførseskabel (230V maskiner)

Gå til produktgruppe Bygg & småutstyr

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.