Sikker bruk av sveiseapparat og varmt arbeid

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker, som utfører varmt arbeid, opplæring i arbeidsmetoder, bruk av arbeidsutstyr og bruk av personlig verneutstyr (Kurs i varme arbeider).

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr ved varme arbeider

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Strømtilførsel
 • Ryddet område, ingen brennbare materialer
 • Tilstrekkelig plass
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Informasjon til kollega i arbeidsområdet
 • Brannvakt
 • Tilgang på slokkeutstyr
 • Ventilasjon/avsug
 • Skjulte kabler, rør eller lignende på stedet det skal sveises/varmes
 • Sikre bruk av uvedkommende
 • Løstsittende bekledning og smykker/ringer
 • Daglig kontroll av utstyr
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Se arbeidstilsynets temaveileder for varmt arbeid

Norsk brannvernforenings arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider

Gå til produktgruppe Sveiseapparater

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.