Sikker bruk av tilhenger

Førerkort

Det er ikke hvor mye vekt du faktisk har på tilhengeren som avgjør om du er innenfor eller utenfor grensen for om du har lov å trekke tilhengeren, men hvor mye bil pluss tilhenger til sammen har registrert som maksimal totalvekt i vognkortet. Det er altså det som står oppgitt i begge vognkortene du må forholde deg til for å vite om du er innenfor tillatt vektgrense.

Har du vanlig førerkort klasse B, er grunnregelen å legge sammen tillatt totalvekt på bil og tilhenger og sørge for at tallet ligger under 3500 kilo. For klasse B96 er grensen for bil og tilhenger på 4250 kilo.

For førerkort klasse BE kan tilhengeren alene ha maksimal tillat totalvekt på 3500 kilo.

Vognkort

tilhenger

I bilens vognkort er det oppgitt maksimal aktuell totalvekt av tilhenger/tilhengerredskap som kan brukes sammen med bilen når tilhengeren har bremser og når tilhengeren ikke har bremser.

Med maksimal aktuell totalvekt menes den totalvekt (tilhenger pluss last) som tilhengeren har i øyeblikket.

Sørg for at tilhengeren ikke har høyere vekt enn det som står oppgitt i vognkortet til bilen.

Statens vegvesen har laget en egen tilhengerkalkulator som kan fortelle deg om bilen kan slepe aktuell tilhenger med ditt førerkort.

Lifter, letthus og annet arbeidsutstyr som skal slepes som en tilhenger etter bil, registreres ikke hos biltilsynet. Disse har derfor ikke registreringsskilt og vognkort. Det er ikke tillat å transportere gods på eller i denne typen ‘tilhengere’ utover det som hører til arbeidsutstyret.

Vekten på tilhengerredskap og letthus er oppgitt på typeskiltet som er påmontert utstyret, og kan avvike fra det som er oppgitt i annen dokumentasjon.

Selv om tilhengerredskap ikke er registreringspliktige gjelder likevel de samme tekniske trav til bremser, lys, dekk, kulekobling og lignende, så lenge tilhengerredskap skal slepes på offentlig vei.

Fartsgrenser

Maksimal hastighet for kjøring med tilhenger er 80 km/t.

Hvis du kjører på vei med fartsgrense over 80 km/t, er fartsgrensen likevel 80 når du trekker tilhenger.

Hvis du trekker tilhenger uten bremser kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kilo eller mer.

Koble tilhengeren til bilen

Før på- og frakobling av tilhenger må arbeidsstedet risiko-vurderes.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Dersom tilhengeren står i en bakke og kan trille er det viktig å huske at hånd-bremsen ikke må kobles fra før du har lagt klosser bak hjulene.
 • Fortauskanter og lignende hindringer kan forårsake uønskede bevegelser i tilhengeren.
 • Uvedkommende bak tilhengeren og mellom bil og tilhengerhenger bør unngås.
 • Lasting og lossing av tilhenger må skje mens tilhengeren er koblet til bilen for å unngå at tilhenger vipper.
 • Lifter og tilhengerredskap skal ikke startes opp og brukes mens de er tilkoblet bilen.
 • Lifter og tilhengerredskaper må være frakoblet og i transportposisjon før du kobler til bilen.
 • Rygging mot tilhenger før påkobling bør skje ved hjelp av hjelpemann stående ved siden av bilen (ikke bak) eller ved hjelp av ryggekamera.
 1. Rygg bilen inn mot tilhenger.
 2. Sveiv ned støttehjulet slik at tilhengerkoblingen løftes er over høyden til trekk-kroken på bilen.
 3. Rygg slik at trekk-kroken på bilen kommer under tilhengerkobling.
 4. Sett på bilens parkeringsbrems.
 5. Senk tilhengerkoblingen ned på trekk-kroken ved å sveive opp støttehjulet.
 6. Forsikre deg om at tilhengerkoblingen har gått i lås. Håndtaket skal ikke stå skrått oppover når det er låst. Dette kan testes ved å sveive støttehjulet litt ned igjen uten å løfte i håndtaket for å sjekke at håndtaket ikke løsner fra trekk-kroken igjen.
 7. Fest sikkerhetswire i bilen, så nær trekk-kroken som mulig. Det finnes et eget feste for sikkerhetswire.
 8. Koble til strømkabelen. 13-polet strømkontakt skal dreies en kvart omdreining slik at plastlokket ligger horisontalt. Om støpselet ikke passer med kontakten på bilen får du låne en overgang når du leier tilhengermontert utstyr hos oss.
 9. Sveiv støttehjulet helt opp og forsikre deg om at det ikke løsner eller kommer i bakken under transport.
 10. Løsne håndbremsen på tilhengeren mens du forsikrer deg om at den står i ro.
 11. Kontroller at lys og bremser fungerer før du kjører.
 12. Kjør forsiktig og husk at bilen med tilhenger er mye lengre og tyngre enn vanlig.

Lasting/lossing

 1. Last tilhengeren etter at den er ferdig koblet på bilen, slik at tilhengeren ikke tipper.
 2. Klemfare! Hold avstand til lasten slik at du ikke kommer i klem.
 3. Fare for belastning! Sørg for å bruke egnede hjelpemidler for å unngå belastningsskader.
 4. Plasser lasten slik at vekten av denne er jevnt fordelt, for å sikre best stabilitet. Plasser tyngre utstyr mest mulig rett over hjulakslingene og i senter av tilhengeren. Kulekoblingen bør ha ca. 50 kilo belastning ned mot bilens trekk-krok.
 5. Sørg for at last er godt festet med stropper eller kjettinger som tåler belastningen. Sørg for at stropper er hele og i orden. Fest stroppene i utstyrets festepunkt for transport og helst i kryss ned mot lasteplanet og med tilstrekkelig antall stropper slik at lasten ikke kan bevege seg utilsiktet. Spør gjerne våre ansatte om råd og hjelp.

Lossing bør gjøres i motsatt rekkefølge av lastingen hvis det er mulig.

Koble tilhengeren fra bilen

 1. Parker der tilhenger skal kobles fra. Vær oppmerksom på at dersom du kjører ned en bakke som du må rygge opp igjen, med tung tilhenger, kan dette bli veldig tungt for bilen.
 2. Sett på bilens parkeringsbrems.
 3. Fare for personskade! Dersom tilhengeren står i en bakke og kan trille er det viktig å huske at bremsene fungerer dårlig bakover! Snu bil/tilhenger eller legg klosser bak hjulene før fra-kobling. Dette gjelder også lifter med hydraulisk fremtrekk på hjulene.

4. Sett på tilhengerens parkeringsbrems.
5. Dersom det er last på tilhengeren må man forsikre seg om at lasten ikke kan skli eller at hengeren er så baktung at den kan vippe bakover.
6. For lift med hydraulisk fremtrekk: Sett på fremtrekket på hjulene.
7. Koble tilhengerens strømkabel fra bilen og sett støpselet i tilhørende holder.
8. Sveiv ned støttehjulet mens håndtaket på kulekoblingen holdes oppe, helt til koblingen er fri fra bilens trekk-krok.
9. Koble fra sikkerhetswire.
10. Flytt gjerne bilen noe bort fra tilhengeren.

Med unntak av tilkobling av fremtrekk skal ikke lifter og tilhengerredskap startes opp og brukes mens de er koblet til bilen.
Husk å ta av bremsen før du kjører med liftens hydrauliske fremtrekk.

Unngå å parkere tilhengeren med bremsen på når det er frost. Legg heller klosser foran/bak hjulene.