Sikker bruk av utstyr for arbeid i høyden

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker opplæring i bruk av stillas for arbeid i høyden.

Stillas med øverste stillasgulv høyere enn to meter skal monteres av arbeidstaker med opplæring i montering.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Sørg for at utstyr for arbeid i høyden ikke overbelastes eller påvirkes av for store sideveis belastninger.

Sørg for at vindforholdene ikke oversige det utstyret er designet for.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Fallforhindrende sele brukes der det mangler rekkverk eller lignende fallforhindrende tiltak.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Solid underlag
 • Glatt underlag
 • Hindringer på bakken
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Tilstøtende trafikk
 • Påvirkende værforhold
 • Maksimal belastning av utstyr
 • Stabilitet ivaretatt
 • Daglig kontroll av utstyr
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når utstyret utleveres er det grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du utstyret over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

 • Skader
 • Manglende deler
 • Manglende godkjenning
 • Fremmedlegemer
 • Vindpåvirkning

Gå til produktgruppe Stillas og sikring eller Stiger og trapper

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.