Støvsuger 260 m3/t Twin

DustControl DC 3900c Twin Turbo

Produkt beskrivelse

DC 3900c Twin Turbo er en bærbar, men veldig kraftig støvavsuger som er egnet for store mengder støv på grunn av den integrerte forutskilleren.

Den er spesielt egnet for lange slanger (opptil 65 ‘/ 20 m) og tung betongsliping.

Opptil 80-90% av det grove materialet skilles fra i foravskilleren, og det gjenværende støvet kommer inn i filtersyklonen.

Type DC 3900a Twin Turbo
Vekt 81 Kg
Max Q 260 m3/t
Vacuum Max 30 kPa
Støy 75 db(A)
Spenning / fase 230V / 1
Effekt 2200 W

Informasjon til kunde angående rengjøring av støvsuger

Sørg for at støvsuger er tømt og rengjort før innlevering etter endt leie.

Ukjent støv som befinner seg i filter og/eller beholder/støvpose, ved tilbakelevering, er vi forpliktet til å behandle som farlig spesialavfall med mulig innhold av asbest. Kostnader i denne forbindelser belastes leietaker.

Av helsemessige grunner er det derfor viktig at den som har benyttet støvsugeren også tømmer/rengjør denne i henhold til innholdets art før tilbakelevering.

Dokumenter

Brukerveiledning

Produktvideo

kr 711,00
Utleieperiode: pr. Virkedag