Vannsuger 216 m3/t

Ronda 350

Produkt beskrivelse

Ronda 350 har innebygd pumpe til kontinuerlig drift og utpumping av oppsugd væske.
Er velegnet til krevende oppgaver som f.eks. oppsuging av slam, rengjøring etter våt betongbearbeiding.

Ronda 350 filtrerer den oppsugde væsken i filtersekken og partikler større enn 1,0 mm tilbakeholdes, mens resten pumpes videre. Filtersekken kan tømmes og gjenbrukes.

Type Ronda 350
Mål (hxbxl) 1000 x 575 x 605
Vekt 35 Kg
Max Q 216 m3/t
Støy 70 db(A)
Spenning / fase 230V / 1
Effekt 1200 W

Informasjon til kunde angående rengjøring av støvsuger

Sørg for at støvsuger er tømt og rengjort før innlevering etter endt leie.

Ukjent støv som befinner seg i filter og/eller beholder/støvpose, ved tilbakelevering, er vi forpliktet til å behandle som farlig spesialavfall med mulig innhold av asbest. Kostnader i denne forbindelser belastes leietaker.

Av helsemessige grunner er det derfor viktig at den som har benyttet støvsugeren også tømmer/rengjør denne i henhold til innholdets art før tilbakelevering.

Dokumenter

Brukerveiledning

kr 511,00
Utleieperiode: pr. Virkedag